Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
tel. 85 653 77 00
fax 85 732 95 05

O projekcie

Start > O projekcie

8

Partnerów

3

Kraje

3

Programy nauczania

3

Mobilności

90

Uczestników mobilności

5

Wydarzeń upowszechniających

Projekt:

"ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Program:

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Czas trwania

09.2015 — 09.2017

Partnerzy:

Polska

 • Fundacja BFKK - Lider
 • Towarzystwo Amicus
 • Fundacja Gospodarcza z Gdyni
 • Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Niemcy

 • Izba rzemieślnicza w Cottbus
 • EkoConnect z Drezna

Włochy

 • Ufficio Scolastico Regionale Per Il Veneto
 • Konfederacja Coldiretti

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy.

Działania

 • Opracowanie innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;
 • Testowanie wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa – mobilność;
 • Dostosowanie i wdrożenie zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie poprzez warsztaty).

© Copyright BFKK 2016 .All Rights Reserved.